Волощук Юрій Іванович

 

кандидат мистецтвознавства,
професор кафедри виконавського мистецтва
викладач дисциплін:
“Історія, теорія та методика виконавства”
“Спеціальний музичний інструмент” (скрипка),
“Камерний ансамбль”

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьГалереяКонтакти

Волощук Юрій Іванович – (25.11.1970), професор, кандидат мистецтвознавства. Освіта – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (1996), кваліфікація – вчитель музики і художньої культури, викладач скрипки.

Сфера наукових зацікавлень: історія і теорія виконавства на струнно-смичкових інструментах, фольклорне виконавство.

За час роботи в університеті під науковим керівництвом Волощука Ю.І. захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури та 17.00.03 – музичне мистецтво.

Нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

Статті (в журналах Scopus, Web of Science)

Nadiia Babii, Iryna Chmelyk, Lesia Semchuk, Viktoriya Typchuk, Yurii Voloshchuk. Art practices in museums of Western Ukraine – from subject to method. Ad Alta: journal of interdisciplinary research. Special issue no.: 12/01/XXVII. P. 91-98.

Bogdan Kysliak, Vladyslav Kniaziev, Ruslana Vavryk, Yurii Voloshchuk. Bayan, accordion, piano and violin in the ensemble landscape of modern compositional practices: phenomena, trends, perspectives. Ad Alta: journal of interdisciplinary research. Special ISSUE No.: 13/02/XXXV. 193-200.

Статті (у фахових журналах категорії Б)

Волощук Ю.І. Особливості фахової підготовки скрипалів у австрійських та польських музичних навчальних закладах Східної Галичини другої половини ХІХ – першої третини ХХ століття.
Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 35. Том 1. С. 60-67.

Волощук Ю. І. Жанрово-стильова палітра скрипкової музики композиторів Східної Галичини 20-30-х років ХХ століття. Музичне мистецтво і культура: науковий вісник Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 32. Книга 1. С. 44-57.

Монографії

Волощук Ю.І. Скрипкове виконавське мистецтво Східної Галичини другої половини ХІХ – першої третини ХХ століття: національні традиції та поліетнічні культурні взаємини: монографія. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2022. 124 с. ISBN 978-966-640-522-0.

Розділи монографій

Волощук Ю. Методичні підходи Богодара Которовича до вирішення проблем звуковидобування, динаміки та фразування у поліфонічних творах Й.С. Баха для скрипки соло. Актуальні питання сучасного розвитку соціально-гуманітарної сфери: колективна монографія. Х.: СН НТМ «Новий курс», 2022. С. 50-56.

Волощук Ю.І. Поліетнічні чинники та шляхи становлення професійної скрипкової освіти на Станіславівщині у першій третині ХХ століття. Проблеми та перспективи взаємодії культури, науки й мистецтва в умовах сьогодення. Рига: Baltija publishing, 2022. С. 48-56.

Волощук Ю.І. Розвиток жанрів скрипкової музики у творчості композиторів Галичини кінця XIX – початку ХХ століття. Moderní aspekty vědy: XXXI. Díl mezinárodní kolektivní monografie. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut
r.o., 2023. S. 396-410.

Матеріали конференцій

Волощук Ю.І. Освітня діяльність консерваторії імені С. Монюшка в Станиславові у контексті поліетнічних взаємин. Покуття – колиска українського національного державотворення: Матеріали VII науково-краєзнавчої конференції. Тисмениця; Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2018. С. 26-29.

Волощук Ю. І. Методико-педагогічні засади скрипаля Богодара
Которовича. The 4th International scientific and practical conference – Eurasian scientific congress. Barcelona, Spain. 2020. P. 298-305.

Волощук Ю. І. Скрипкове виконавство Східної Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ століття: джерела та
особливості функціонування. The 2nd International scientific and practical conference – Modern science: problems and innovations. Stockholm, 2020. P. 603-609.

Волощук Ю.І. Концертне життя і професійне скрипкове виконавство східної Галичини 1910-1920 років. The 6th International scientific and practical conference “Actual trends of modern scientific research”. MDPC Publishing, Munich, Germany: MDPC Publishing, 2021. P. 439-446.

Підготовка наукових кадрів:

Захист дисертації аспірантки Борух І.М. «Програмність в українській скрипковій музиці: історичний, соціокультурний і естетико-стильовий аспекти». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво. Захист відбувся 15.10.2020 р. у спеціалізованій вченій раді К 35.869.01 Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка.

Захист дисертації аспіранта Степанюка І.В. «Вокально-хореографічна культура Волині другої половини ХХ – початку ХХІ століття: джерела та сучасні тенденції функціонування». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури. Захист відбувся 28 грудня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 20.051.08 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Офіційне опонування дисертації Лі Янь Луна «Перетворення національних та світових тенденцій в розвитку китайської скрипкової музики на прикладі творчості Ма Сіцонга» (07.05.2021 р.) на спеціалізованій вченій раді Львівської національної музичної академії імені М. Лисенка, спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 20.051.08 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника – теорія та історія культури (мистецтвознавство).